תרמומיקס לשנה החדשה בהנחה של 2,000 ₪,

5,900 ₪ במקום 7900 ₪