תרמומיקס לשנה החדשה בהנחה של 2,020 ₪,

5,880 ₪ במקום 7900 ₪